За мен

Роден като философ идеалист, живея с аналитичната психология. Стигнах до извода, че интелектуалното разбиране, няма нищо общо с преживяването.