За мен

Член на: БАР, ESR, ESCR

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb