За мен

специалист ОПЛ

завършила   медицина  в  МУ -Варна