За мен

  • Специалист по психология на хранене;
  • Докторант по психологическо измерване и диагностициране в Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
  • Сертифициран здравен терапевт към Института по интегрално хранене в Ню Йорк;
  • Обучаващ се терапевт към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

Как помага психологът?

При наличието на медицински проблем, който налага например започване на нов хранителен режим, психологът помага преходът да бъде по-плавен и поносим. Съдейства изключването на дадена храна да стане по-лесно, без да се нарушава качеството на живот на човека. Ако пък човекът се е самоограничил, без да е налице медицински проблем, то тогава може да се видят кои са истинските причини, които карат човека да отиде в тази крайност. Те невинаги са свързани със самото хранене.

Можете да си запишете час за консултация на телефона на МЦ "Искър" 0877 58 90 40.

Опит

Психолог
1000, София, България, ул. Искър 22