За мен

Висше образование: Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт-МУ-София
-Магистър по Социална педагогика- ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Научни интереси: здравни грижи, акушерство, гинекология, медицинска педагогика

Основни насоки в научноизследователската дейност:
– Здравословен начин на живот и здравно възпитание, здравни грижи
– Девиантно поведение и семейство
– Проблеми в комуникацията между представители на различни култури