За мен

Старши преподавател в Катедра „Сестрински грижи”
Магистър по Педагогика /Пловдивски университет”Паисий Хилендарски/
Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт /Медицински
университет-София/