За мен

Преподавател Катедра „Сестрински грижи”, Факултет по обществено здраве,
Медицински университет-Пловдив

 

Магистър по „Управление на здравните грижи” от МУ –Пловдив
Магистър по „Административен и здравен мениджмънт” от ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”
Магистър по „Социални дейности” от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”
Медицинска сестра –общ профил от ИПЗКССО „Д-р Мара Малеева –Живкова”-гр.Пловдив

Опит

Преподавател
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15

Специалности

Специалност различна от изброените
Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb