2019
Медицината е там където съществува любовта към човека!
ХИПОКРАТ