За мен

Кардиологичен сектор,

МБАЛ Свети Иван Рилски 2003

гр. Дупница

ул. Иван Вазов 26

 

Прегледи във консултативен кабинет включващи:

Работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка

Холтер ЕКГ мониториране

24 часово мониториране на артериално налягане

Доплер-сонография на мозъчни, периферни и бъбречни артерии

Ехокардиография, включително трансезофагеална.

 

Прием:

По НЗОК/ платен прием.