Опит

Резервен член на МБАЛ Сандански
2800, Сандански, България, Паркова Зона