Последователи
Василена  Петева Цинцарска
д-р Ралица  Илиева
д-р Ралица Илиева
Клинична хематология