Опит

7500, Силистра, България, Симеон Велики 21 Б

Специалности

Фармация

Сертификати

Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-10-23
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-10-23
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2020-01-18

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb