За мен

​През 1992г. завършва ВХТИ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, специалност "Технология на полимерите". В Медицински университет – София през 2008г. придобива Следдипломна квалификация - специалност "Санитарна химия". 

Има над 15 години стаж като химик към РЗИ – Варна.

От 2010 г. работи в Медицински университет – Варна, Катедра Химия като химик, участва в разработването и прилагането на аналитични методи и в подготовката на учебния процес.