За мен

Биография
 

Завършила фармация в МУ – София, ФФ през 2004 г. Работен стаж в аптечната сфера общо 13 години. От 2005г. до 2010г. работи като ръководител аптека. През 2010г. Назначена като асистент към катедра Предклинична и клинична фармакология, Факултет Медицина в МУ-Варна. През 2014г. назначена в Катедра Предклинични и клинични науки, УС Фармакология и токсикология, Факултет Фармация в МУ-Варна.

Интереси - в областта на специфичните фармацевтични специалности – фармакология, токсикология, експериментална фармакология и токсикология, фармакогнозия и технология на лекарствата.

Зачислена на специализация по Клинична фармация през 2011г.

Зачислена за докторант при ИНБ-БАН през 2014г.

 

Публикации
 

​Научни публикации
 

Член на
 

Член на Български фармацевтичен съюз (от 2004 г.), член на Комисията по етика и качество към РФК – Варна.​