За мен

Био

Опит

Длъжност
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров № 51Б

Образование

2015 - 2016
Медицинска сестра за социални дейности
СОС Травма Център
Благоевград

Сертификати

Име

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

арменски

Поканете ваши колеги в CredoWeb