Марина Маринова dashboard.own_post_posted
2019
Студентите от МУ-София показаха огромно уважение и обич към проф. Димка Хинова - Палова
Студентите от МУ-София показаха огромно уважение и обич към проф. Димка Хинова - Палова

Дългогодишната преподавателка и доскорошен ръководител на Катедрата по анатомия в Медицинския уни...