Опит

Кинезитерапевт
1000, София, България, ул. Зайчар 134
info@mcmedcross.com https://mcmedcross.com +359 88 211 2083 +359 2 405 3270
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 18:30

Вторник

13:00 - 18:30

Сряда

13:00 - 18:30

Четвъртък

13:00 - 18:30

Петък

13:00 - 18:30

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
Услуги в тази практика
  • Физиотерапия
  • Кинезитерапия
  • Кинезиологичен тейпинг
  • Лечебен масаж