За мен

  • Завършва медицина през 2013 г. в Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски";
  • През 2018 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение;
  • През 2020 г. придобива ОНС „доктор“ по медицина (Анестезиология и интензивно лечение), и от 2021 г. главен асистент към катедрата по Хирургически болести, акушерство и гинекология към Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски";
  • Магистър по управление на иновациите в публичния сектор-специалист по управление на иновациите в здравеопазването, социалната медицина и здравния мениджмънт (Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“);

През годините е преминал различни обучения по анестезиология, интензивно лечение, спешна медицина, трансплантации на органни и тъканни и лечение на болката. Участва в национални и международни научни конференции с доклади, презентации и публикации.

Член в УС на СЛК, БЛС, Дружеството на анестезиолозите в България, Европейското дружество по анестезиология и интензивно лечение, Европейското дружество за регионална анестезия, Европейското дружество по интензивно лечение и Асоциация на младите учени.

През годините е заемал различни длъжности в студентски, академични, неправителствени и други организации.

Говори английски, сръбски и хърватски език.

Отлична компютърна грамотност.  

Опит

Специалист по анестезиология и интензивно лечение
1000, София, България, Козяк 1