Специалности

Медицинска сестра
Операционна и превързочна техника

Сертификати

Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2019-11-09
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2019-11-12
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2019-11-12
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-11-13

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb