Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15A

Специалности

Превантивна военна медицина
Медицина на бедствените ситуации

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb