За мен

Образование:
Завършил висше образование в Медицински университе –
гр. Плевен, специалност “Медицина”.
Признати специалности: “Медицинска паразитология” и
“Здравен мениджмънт”.
Трудов стаж:
От 2012 г. работи в Столична РЗИ

Опит

Директор
1000, София, България, ул. "Враня" № 20