За мен

-02.06.2012 – 26.06.2014 – Доктор по научната специалност „ социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията ”, за защитен дисертационен труд на тема: „ Подходи за подобряване на взаимоотнощенията между болничните заведения и пациентите”, НЦОЗА, гр.София, България

2012-2014 – основен курс социална медицина и здравен мениджмънт,НЦОЗА

01.04.2005 - 06.07.2007 – придобита специалност „ икономика на здравеопазването“, Факултет „Обществено здраве“, катедра икономика на здравеопазването, МУ –София

15.01.2000 – 30.06.2003 - магистър по публични финанси,УНСС, София

15.09.1993 – 15.06.1997 - магистър по социални дейности и здравен мениждмънт, втора специалност:административен мениджмънт,Факултет „Обществено здраве“, Великотърновски Университет “ Св.Св.Кирил и Методий “

15.09.1989 – 15.06.2002.г.-бакалавър фармацевт,МК Пловдив,МУ-Пловдив,

Международни обучения –перманентно,участия в конгреси в чужбина

Опит

Отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури”
1000, София, България, булевард „Академик Иван Евстратиев Гешов“ 15
02 8056 210
гл. ас. Милена Владимирова създаде публикация
2019
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
default image
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

XI кoнференция по превантивна медицина-Поморие 2019 ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОР...

Публикации

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
Публикация
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ