Weleda всички продукти
20%
0 лева
0 лева

Целта на Weleda е да допринася за запазване, подобряване и възстановяване здравето на човека. Нашите продукти са предназначени да помогнат на хората да развиват своя жизнен път, да поддържат, подобряват и възстановят здравето си и да намерят психо-физическото благосъстояние чрез балансиран начин на живот.

При разработването на нашите продукти защитаваме активно екологията и подкрепяме усилията за стопанисване и опазване на околната среда. Когато не можем да получим суровини от собствените ни градини Weleda или суровини, сертифицирани като събрани в диворастящ вид, набавяме съставките, с които работим, от избрани доставчици, много често наши дългогодишни партньори.