Д-р Фрай М400
19%

Този модел представлява автоматичен цифров уред за измерване на кръвното налягане за горната част на ръката, който осигурява бързо и качествено получаване на стойностите на систоличното и диастоличното налягане, както и на пулса с помощта на осцилометричен метод на измерване. Предимствата на този уред са индикаторът за нивото на артериалното налягане, технологията «САМ» - Клинично точно измерване, технологията «1НВ Advanced» - определяне на неравномерния сърдечен ритъм и най-разпространените видове аритмия, функция за избор на един от двама потребители, функция за установяване на два сигнала за напомняне, функция за изчисляване на средна стойност за всички/сутрешни/вечерни измервания и памет за 90 стойности за всеки от двамата потребители.

От
4.7.16
До
31.7.16
DR.FREI
Производител
Варна , Добрич