Дента Кид +Индекстол
0%
59.9 лева
0 лева

Уважаеми лекари по дентална медицина,

Аптека1 , е аптека с пълен лиценз №3519/20.09.2010г. за изготвяне на Фармакопейни, магистрални и екстемпорални форми.Повече от 22 години ние изпълняваме  всяко лекарско предписание за необходимите в денталната и медицинска практика екстемпорални. 
Всички състави са изработени съгласно действуващата Европейска Фармакопея. Имат партиден номер и срок на годност , сертификат за качество на готовият препарат, начин на съхранение употреба , регистрирани са в съответните регистри на Аптека1.
Използваме уникална стъклена опаковка за всеки един продукт гарантираща стерилността и годността при работа с нея .
Специална херметична капачка , която запазва продукта и гарантира качеството , което Ви е необходимо.
Съгласно ЗЛАХМ, Вие трябва да купувате екстемпоралните , които използвате , лекарствените средства с и без лекарско предписание от Аптека със съответния лиценз.

                В уникалният ни комплект ''ДЕНТА КИД'' Вие получавате:

 • Резорцин
 • Анестезин
 • Сребърен Нитрат
 • Тимол
 • Калиев Йодит
 • Калиев Перманганат
 • Норсулфазол
 • Трипафлавин
 • Лидомун
 • Лидопулпин
 • Гел за алвеолити
 • Формалин
От
29.7.16
До
14.8.16
Пловдив