Публикация

Има ли връзка между промените в климата и диабет тип 2?

Има ли връзка между промените в климата и диабет тип 2?

Доста време учените предупреждават, че повишаването на температурата в световен мащаб може да доведе до негативни за човешкото здраве последици.


ега те стигат до извода, че промените в климата може да са свързани с увеличената заболеваемост от диабет тип 2 по света, пише списание BMJ Open Diabetes Research & Care.

Според водещия автор в изследването – Лисане Блау от университета в Лайден, Холандия, всяко повишаване на средната температура с 1 градус по Целзий, води до повишаване на заболелите от диабет тип 2 само в САЩ със 100 000 души.

 

Изследването само е установило връзката между повишаване на температурата на околната среда и случаите на диабет 2, но не дава причините за това. Сега се счита, че заболяването от диабет тип 2 се дължи главно на лошо хранене, заседнал живот, затлъстяване и/или на фамилна обремененост.

За новото изследване са взети предвид данните за заболяване от диабет тип 2 в САЩ между 1996 и 2009 година. За същото това време е анализирана и средната температура в отделните американски щати, както и данните за средната глобална температура.

Според проучването съпоставянето на данните показва, че всяко повишаване на средната температура с 1 градус, води до увеличаване на случаите на диабет тип 2 с 4% в САЩ. Изследователите са измерили, че повишаването на средната температура по света с 1 градус Целзий, води до повишаване на равнището на кръвна захар средно с 0.17%.

 

Това е първото изследване, което стига до изводи за връзка между температурата на планетата и равнището на кръвна захар на хората. Авторите признават, че са нужни обаче още доста изследвания, за да се установи дали такава корелация съществува наистина и ако да, какви са причините за нея.

Изследователите лансират една идея за тази връзка, свързана с начина по който по – хладната температура може да активира т. нар. “кафява мастна тъкан”. Функцията на тази тъкан е да изгаря мазнина, за да генерира топлина за тялото при нужда и при излагане на студ. Това дава повод на учените да предполагат, че кафявата мастна тъкан  има роля в тази връзка между външната температура и диабета.

Според критици обаче, такъв извод е доста преувеличен, доколкото едва около 2% от допълнителната енергия произвеждана при излагането на студ се дължи на кафявата мастна тъкан. Много повече енергия се набавя от треперенето от студа, например.

Вярно е, че температурата се е променила за времето от 1996 до 2009 г., но в същия период има и много други промени, които може да са играли роля за повишаване на заболеваемостта от диабет тип 2. За тези години се е променило храненето и количеството приемани калории, а няма данни за това, какви са промените във физическата активност на хората.

По-топлото време дава отражение върху снабдяването с прясна храна, което може да е повлияло негативно на храненето и от там да се е повишила заболеваемостта от диабет, настояват авторите на изследването. Наред с това, по-топлото време води по-често до дехидратиране, което влошава здравето, особено на хората, които са предразположени към диабет тип 2.

Коментари