Публикация

Клиниката по кардиология в Александровска болница ще предлага постоянни профилактични прегледи

Лекарите в клиниката ще преминат обучения за прилагането на алгоритми за индивидуален подход към болните.


Клиниката по кардиология в Александровска болница ще прилага нов модел за индивидуална медицина. Това стана ясно от пресконференция, на която бе представено откриването на функционален експертен център за обучение, развитие и подобряване на диагностиката, лечението и обгрижването на пациенти със сърдечни заболявания. Ръководителят на клиниката доц. Добрин Василев обясни, че става въпрос за база на организацията HISPA (HYPERTENSION, INFARCTION and STROKE PREVENTION ASSOCIATION).

Създателят на HISPA проф. Небойша Ташич каза, че тя е централно- и източноевропейска неправителствена организация за навременна профилактика, диагностика, лечение и проследяване на хора с повишен сърдечно-съдов риск, а също и на комплицирани сърдечно-съдови пациенти. В момента освен в България асоциацията има бази в Сърбия, Черна Гора, Хърватска и Босна, като се планира създаването им в Русия, Беларус, Казахстан, Армения, Грузия, Албания и Македония. По думите му целта на HISPPA е да намали честотата на инсултите и инфарктите. Информацията за пациентите от всички страни се обединява в електронни регистри, разделени по групи: за диабетици, за деца с артериална хипертония, за пациенти с инфаркт, с предсърдно мъждене и др., което позволява да се анализира здравния статус и поведение на високо рисковите групи и да се улеснят научните изследователи, които се профилират по-тясно в специалността, подчерта той.

Проф. Ташич каза, че според данните на организацията в България сърдечната смъртност е 65-66% от общата смъртност, а 80% от случаите са свързани с артериалната хипертония. Продължителността на живота у нас е с около 15% по-ниска от средната за Европа, като в 70-80% от случаите това се дължи на сърдечносъдовите заболявания. Ето защо страната ни има нужда от профилактични мерки. Центровете на HISPA развиват многоспектърна образователна, лечебно-диагностична и научно-изследователска дейност и имат за цел да постигнат информираност на обществото за сърдечно-съдовите заболявания, да оказват методична помощ на лекари и пациенти, както и да обучат голям брой специалисти, в т.ч. медицински сестри, в избора на най-правилния подход за редукция на общия сърдечносъдов риск, като се започне с профилактиката и с индивидуализирана терапевтична стратегия за всеки отделен пациент.

Доц. Василев заяви, че идеята на новосъздадения център е пациентите да могат всеки ден да разчитат на внимание и грижа. Лекарите в клиниката ще преминат обучения за прилагането на алгоритми за индивидуален подход към болните. Лечебното заведение ще се занимава и с профилактика на хора в риск от появата на сърдечно-съдови заболявания. За целта медиците ще дават на гражданите съвети за здравословен начин на живот. Клиниката ще предлага профилактични прегледи всеки ден в определени часове. Пациентите, които имат нужда от лечение ще бъдат отсявани с въпросник, който ще се определя тежестта на заболяването и степента на риска от сърдечно-съдов инцидент. 

" }-->

Коментари