Публикация

Още две болници - в списъка на високотехнологичните


Правителството реши към списъка на високотехнологичните лечебни заведения, включени в Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ, да бъдат добавени още две.

Монтанската многопрофилна болница „Д-р Стамен Илиев” вече се смята за лечебно заведение, което разполага с ресурс и има потребност да осъществява високотехнологични дейности по медицински специалности.

Варненската болница „Света Марина” ще получи високотехнологично оборудване, с което ще се осъществяват дейности по лъчелечение и химиотерапия.

С допълненията се предвижда средствата от европейските фондове да се насочат към лечебни заведения, доказали, че са с потенциал да запазят своята финансова стабилност и да гарантират ефективност на използваните обществени ресурси.

Целта на одобрената през декември миналата година концепция е за ефективно и бързо преструктуриране на системата средства да се инвестират в по-малък брой болници.

По този начин ще се задоволят потребностите на населението от високотехнологична болнична помощ. Предвижда се преобразуване на лечебните заведения във всеки  еврорегион по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Това ще гарантира тяхната стабилност и устойчивост, без риск от нецелесъобразно разпределение в усвояване на средствата, съобщава още МС.

Коментари