Публикация

МЗ въвежда единна методика за заплащане в лечебните заведения


Министерството на здравеопазването ще въведе единни правила за формиране на месечните доходи на медицинските специалисти, които работят в лечебните заведения с над 50% държавно участие.

Това ще стане с промени в Закона за лечебните заведения и Наредба 9 на здравното ведомство, уточнява МЗ.

Целта е да се определи справедлив начин за разпределяне на приходите на лечебните заведения. При него постъпленията ще се разпределят сред персонала в цялото здравно заведение, а не само в рамките на отделните клиники, както често се случва сега. С промените временно ще се регламентира и таван на месечните доходи.  

В момента доходите на лекарите се формират според вътрешни правила на болниците и варират от 600 до 20 000 лв. Най-високи са възнагражденията в лечебните заведения със структури по инвазивна кардиология.

Единна методика за формиране на възнагражденията има само при бордовете на болниците. Те са регламентирани в Наредба 9 от 2000 г. и договорите за управление. Според тях размерът на заплатите на членовете на бордовете на държавните болници е в рамките на 2 средни месечни заплати. Възнагражденията на изпълнителните директори не трябва да надвишават 4 средни месечни заплати.

По-късно министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев съобщи, че заплатите на лекарите в държавните болници вече ще имат таван от 3500 лева.

Коментари