Публикация

Националната конференция по гастроентерология ще се проведе в Пловдив

Националната конференция по гастроентерология ще се проведе в Пловдив

Националната конференция по гастроентерология и хепатология, организирана от БДГЕ, ще се състои на 05 – 07 октомври 2017 г. в гр. Пловдив. 


В програмата на конференцията са включени, както практически, така и теоритични постановки. Практическият модул е построен върху демонстрациите на „живо” и интерактивния подход при решаване на интересни казуси и демонстрация на ендоскопски и други инвазивни техники, прилагани в гастроентерологията. 
Теоритичният модул е разработен в две основни насоки:

  •  дискутиране на новите диагностични и терапевтични тенденции в гастроинтестиналната и чернодробна патология;
  • презентиране и обсъждане на национални стандарти за поведение при заболяванията на гастроинтестиналния тракт

Подробности относно програмата и регистрацията за конференцията можете да видите в галерията или да изтеглите от прикачения файл.

" }-->

Прикачени файлове

First P 2017_v2.pdf

Коментари