Публикация

БЛС е срещу единните правила за заплащане


Българският лекарски съюз изрази категоричното си несъгласие с обявеното от здравното министерство въвеждане на единни правила за формиране на месечните доходи на медицинските специалисти, които работят в лечебните заведения с над 50% държавно участие.

„Намесата на държавата, в лицето на МЗ, в разпределянето на приходите на лечебните заведени по своята същност е грубо нарушение на Търговския закон, по който са регистрирани всички лечебни заведения в страната.

 Регулация на закон с наредба не може да бъде извършвана и в такъв смисъл отново е налице опит за администриране на дейността чрез изместване на пазарните принципи”, посочва съсловната организация.

Според нея намерението да се разпределят „поравно” приходите връща системата към периода на уравновиловката, което на практика ще засегне висококвалифицираните специалисти.

„Това ще доведе до липсата на индивидуален стимул за квалификация на лекарите и до демотивация на всички кадри от държавните болници. Този акт представлява и сериозна предпоставка за тяхното пренасочване към частни болници или  ориентирането им към работа зад граница”, категоричен е БЛС.

Лекарският съюз смята, че няма пречка, щом едно лечебно заведение е на печалба, да формира заплати според своите вътрешни правила.

Коментари