Публикация

ВАС отмени окончателно пръстовия идентификатор в болниците

ВАС отмени окончателно пръстовия идентификатор в болниците

С обнародването на съдебното решение в „Държавен вестник“ системата ще престане да се използва от всички лечебни заведения


Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно системата за пръстова идентификация в болниците.

Тя беше въведена като официален вход в лечебните заведения на 1 ноември миналата година. 

Преди четири месеца тричленен състав на ВАС обяви за нищожен текста в наредбата за достъп до медицинска помощ, според който се снема отпечатък от всеки пациент при прием и изписване от болница. 

Магистратите тогава се аргументираха с това, че пръстовата идентификация не фигурира в нито един закон. Освен това системата противоречала на европейското законодателство - в ЕС няма държава, която да задължава гражданите си да се идентифицират по този начин при лечение. Така България усложнявала трансграничното легитимиране, като преди това дори не е предупредила останалите страни-членки.

Това противоречи на съюзното право, което цели унифициране на вида на идентификация с оглед придвижване, сигурност и получаване на медицинска помощ в държавите от ЕС“, отбелязаха от съда преди месеци.

Сега петчленният състав на ВАС потвърждава мотивите на първата инстанция. „Решението е правилно, обосновано и законосъобразно", изтъкват магистратите.

Министерството на здравеопазването съобщи, че с обнародването на съдебното решение в „Държавен вестник“ системата ще престане да се използва от всички лечебни заведения.

Още с встъпването си в длъжност служебният министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев се обяви срещу новата система в болниците. Той заяви, че самото чекиране е унизително за пациентите, за лекарите и за всички, които се занимават с тази процедура. Освен това от нея нямало реализирани икономии. 

Думите му бяха потвърдени от управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Глинка Комитов: „Икономическият ефект от въвеждането на пръстовия идентификатор в болниците е нулев. Няма отрицателен ефект, но не са намалели хоспитализациите“.

Освен това системата често блокирала и поставяла на изпитание цялата болнична помощ.

Министърът уточни, че при отмяна на настоящата контролна система няма да остане правен вакуум, а ще се подходи концептуално и нормативно –  към въвеждането на електронна здравна карта.

" }-->

Коментари