Публикация

Нови пунктове в София ще издават притурки към здравната книжка за извършени стоматологични дейности

Целта е да се спести време на здравноосигурените лица


Районната здравноосигурителна каса в София-град (СЗОК) увеличава пунктовете, където гражданите могат да получат притурка към здравноосигурителната си книжка за извършени стоматологични дейности, ако страниците на книжката са запълнени.

Разширяването на тази дейност на касата е с цел да се спести време на здравноосигурените лица при получаване на документа. 

Освен в сградата на СЗОК на ул. „Енос“ 10Б в ж.к. „Стрелбище“, притурки ще се предоставят и в петте офиса на касата: 

Офис 1 – ДКЦ 20 – ул. „Ген. Стефан Тошев“ 15-17;
Офис 2 – ДКЦ 25 - ул. „Свето Преображение“ 20;
Офис 3 – ДКЦ 18 – ул. „Емануил Васкидович“ 51;
Офис 4 – ДКЦ 12 – ул. „Кореняк“ 17;
Офис 5 – ДКЦ 8 – ул. „Христо Смилянов“ 77.

" }-->

Коментари