Публикация

НЦОЗА създаде регистри на пациентите с диабет и редки болести

За да започне работа регистърът за пациентите с диабет е необходима промяна в наредбата за медицинския стандарт по ендокринология.


Необходима е спешна промяна в нормативната уредба, която да позволи работата на диабетен регистър в България. Това стана ясно от думите на проф. Мишел Израел от НЦОЗА по време на пресконференция днес. Той обясни, че в рамките на проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ центърът е създал три регистъра – на пациентите с диабет, на хората с редки болести и регистър на източниците на електромагнитни полета в населените места. В момента тече зараждането с данни на системите за редките болести и електромагнитните полета.

За да започне попълването на информацията за пациентите с диабет обаче е необходимо регламентирането на попълването, поддържането и използването на базата, свързано най-вече с използването на личните данни на хората. „След консултация с МЗ нашият работен екип създаде текст, който е отделен раздел към Наредба 6 от 2005 г. за утвърждаване на медицинския стандарт по ендокринология“, добави проф. Израел. Според него ще е необходимо доста време, за да заработи пълноценно регистърът, тъй като очакванията са в него да попаднат около 400 000 души с диабет тип 1 и 2.  

По отношение на базата данни за пациентите с редки болести, експертите на НЦОЗА вече работят по нейното попълване. Информацията към тях се подава от всички лекари в страната. За разлика от регистъра за пациентите с диабет за този има текстове от Наредба 16, които регламентират неговото поддържане и използване от НЦОЗА. В базата данни се въвеждат, актуализират и поддържат медицинските досиета на болните, като данни за лечението, възникнали усложнения и др.

Регистърът на източниците на електромагнитни полета в населените места съдържа информация за тяхното разположение. Става въпрос за базови станции на мобилните комуникации, както и други предаватели на територията на цялата страна. В него се съдържат данните за нивата на полетата в околната среда. 

Коментари