Публикация

Стимулиране на европейските инвестиции за генерични и биоподобни лекарства

Стимулиране на европейските инвестиции за генерични и биоподобни лекарства

На конференция беше обсъдено предложението за освобождаване на производителите от Сертификатите за допълнителна защита за проучване, развитие и производство


„Лекарства за Европа“ проведе в Лондон 13-ата Конференция относно важни юридически въпроси, свързани с генерични и биоподобни лекарства, и лекарства с добавена стойност.

На срещата водещи юристи, специалисти и мениджъри от индустрията обсъдиха предложенията, направени от Европейската комисия, за стимулиране на растежа и развитие на работните места във фармацевтичния сектор в Европа. 

Събитието беше от решаващо значение за напредъка в дискусиите по основни правни теми, свързани с интелектуалната собственост, последствията от заключенията на Здравния съвет на Европейския съюз от юни 2016 г., призоваващи към преразглеждане на стимулите във фармацевтичната индустрия, въздействието на Брекзит върху промишлеността, развитието в антитръстовото законодателство, практиката относно Сертификатите за допълнителна защита (СДЗ), Единния патентен съд, лекарствата „сираци“, прозрачността на клиничните изпитвания, Етичния кодекс за отрасъла, задължителните лицензи, Директива срещу фалшифицирането на лекарствените продукти, Европейската патентна служба и защитата на данните. 

Подробно беше обсъдено предложението на Комисията за освобождаване на производителите от СДЗ за проучване, развитие и производство, както и за поощряване създаването на висококвалифицирани работни места и икономическия растеж в Европа.
„Конференцията предлага пътища за насърчаването на конкуренцията, иновациите и растежа във фармацевтичния сектор. Пациентите, правителствата и здравните системи разчитат на силен отрасъл за генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност, за да се увеличи достъпът до висококачествени медикаменти и да се създадат нови работни места в Европа. 

Едно адаптиране на правната среда, включващо освобождаване на производителите от действието на Сертификатите за допълнителна защита (СДЗ), ще повиши инвестициите в сектора ни и ще покаже готовността ни да подкрепим мерките за създаване на конкурентоспособни работни места“, коментира Серджо Наполитано, директор по правните въпроси на „Лекарства за Европа“.
_______
„Лекарства за Европа“ представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени медикаменти на конкурентни цени за милиони европейски пациенти. Дружествата, представлявани от „Лекарства за Европа“, осигуряват над 160 000 квалифицирани работни места на континента. Без генерични лекарства на платците в Европа щеше да се наложи да платят €100 милиарда повече през 2014 г. Делът на генеричните лекарства е 56% от всички предписани лекарства, но само 22% от фармацевтичните разходи в Европа. Визията на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства е да се осигури устойчив достъп до висококачествени лекарства за всички европейски пациенти въз основа на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство.

БГФармА е асоциация – член на „Лекарства за Европа“, като двете организации се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти. Членовете на БГФармА са сред най-големите данъкоплатци в България и света, и осигуряват 10% от общия брой работни места в генеричната индустрия в ЕС. Генеричните лекарства, биоподобните лекарства и лекарствата с добавена стойност спестяват в България годишно стотици милиони лева на публичните фондове и пациентите.
 

" }-->

Коментари