Публикация

НОИ с нова е-услуга за болничните

НОИ с нова е-услуга за болничните

Тя ще е в помощ на осигурителите при подаването на документите за обезщетение


Нова електронна услуга за болничните предоставя вече Националният осигурителен институт (НОИ). Тя е предназначена за осигирителите и упълномощените от тях лица, които подават документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.

„Справка за постъпилите данни в Електронния регистър на болничните листове от издаден/анулиран болничен лист“ дава възможност за получаване на информация от Електронния регистър на болничните листове, необходима на осигурителите за попълването на удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Услугата е достъпна на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубрика „Е-услуги“/Справки с въвеждане на ЕИК и Идентификационен код на осигурителя (ИКО), издаден от НОИ. 

За получаване на необходимите сведения от регистъра се въвежда ЕГН на осигуреното лице и уникален номер на болничен лист. Справката дава информация за датата на издаването, периода на временната неработоспособност, дата на постъпване на данните в Електронния регистър на болничните листове и актуалния статус на конкретния болничен лист.
 

" }-->

Коментари