Публикация

Осъдиха Фонда за лечение, отказал операция на онкоболно дете в чужбина

Осъдиха Фонда за лечение, отказал операция на онкоболно дете в чужбина

То се нуждае комплексно ортопедично лечение, лъче- и химиотерапия, както и автоложна трансплантация на костен мозък


Фондът за лечение на деца е осъден от родителите на дете със злокачествено заболяване, заради отказ да се издаде разрешение за терапия в чужбина. 

Това съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

Детето е със заболяване, което изисква комплексно ортопедично лечение, лъчелечение и химиотерапия, както и автоложна трансплантация на костен мозък. Заявлението е подадено през август 2016 г. 

Общественият съвет на фонда е разглеждал три пъти случая. Според протоколите във всяко от обсъжданията са участвали повече от 2/3 от членовете на съвета. Протоколите обаче са подписани от по-малко от половината членове, като обяснението на фонда, дадени пред съда, е, че „много трудно се събират подписите на членовете на ОС”. 

Фондът е приел експертиза, в която е записано, че лечението може да се извърши и в България, макар да е установено, че операция от този вид до този момент не е правена. 
В експертизата също е посочена болница, в която може да се извърши химиотерапията, но не и болници, в които да се проведат останалите терапевтични дейности. По аналогичен казус през предишната година фондът е взел решение да финансира лечението в чужбина.

Съдът приема, че решението за отказ на фонда е немотивирано и при издаването му са допуснати съществени нарушения на нормативната уредба, поради което го и отменя. Преписката се връща на фонда за ново произнасяне, съобразно мотивите на съда, допълва ЦЗПЗ.

" }-->

Коментари