Публикация

По-добри условия за болниците от следващия месец

По-добри условия за болниците от следващия месец

Коментар на Центъра за защита правата в здравеопазването*


Здравната каса прие нови, по-добри условия за болниците, които ще влязат в сила с новия Национален рамков договор (НРД) от 1 април. 

На първо място, бюджетите на болниците вече няма да са фиксирани месечно, а болниците ще могат да извършват корекции в рамките на тримесечието. Досега болницата нямаше право на корекции и ако не достигнеше месечният бюджет, разликата не можеше да се компенсира в друг месец, но ако надхвърлеше бюджета за месеца, надлимитната дейност не се заплащаше от НЗОК. По новите правила, ако болницата надвиши лимита в един или два месеца, ще може да го компенсира в третия месец. 

На второ място, касата въвежда възможност при отчитане на надлимитна дейност в рамките на 3% от определения бюджет за тримесечие, същата да се заплаща, без да се извършват корекции в цените. При надхвърляне на 3% обаче, ще се предприемат действие по корекция на цените на клиничните пътеки, съответно процедурите.

На трето място, Надзорният съвет на касата вече няма да определя бюджетите на всяка болница, а само бюджетите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) за годината и по месеци. Бюджетите на отделните болници ще се определят с договорите от самата РЗОК, а Надзорът на НЗОК само ще осъществява контрол.

На следващо място, като база за определяне на бюджетите на болниците за 2017 г. няма да бъде взета средногодишната стойност от 2016 г., а стойността през последното тримесечие. Това се прави, защото поради промяната в клиничните пътеки, в началото на действие на служебния НРД, повечето болници дори не са се доближили до лимитите си. Оперативното ръководство на НЗОК е отчело този факт и за това е решило да игнорира ниските показатели и те няма да бъдат използвани като база за изчисляване на бюджетите за новия НРД. 

Оперативното ръководство е внесло в Надзорния съвет на здравната каса предложение за месеците април, май и юни в договорите с болниците да не се фиксират бюджети, а само да се посочат индикативни, прогнозни стойности, като по-нататъшните разчети да се направят на базата на отчетената през тримесечието дейност по РЗОК и по отделни болници. 

За съжаление, това най-добро по рода си предложение, правено през последните 5 години, не е било одобрено от Надзорния съвет на НЗОК, където решаващи се оказали опасенията на Министерството на финансите да не се наруши бюджетната дисциплина. 

Въпреки това самата идея да се предложи вариант на договор без фиксиран бюджет заслужава поздравления. Щом оперативното ръководство на здравната каса е осъзнало, че може и без фиксирани бюджети, рано или късно и Надзорният съвет на институцията ще узрее за такова решение, особено ако престане безкритично да слуша чиновниците от Министерството на финансите.
_____

*Мнението е публикувано на сайта на организацията на адрес: www.czpz.org
 

Коментари