Публикация

Въвеждат задължителни тестове за стафилококова инфекция при служителите в детските градини и търгуващите с храна

Заради зачестили случаи на разпространение на фалшиви здравни книжки се прави промяна в Наредба 15.


Преди да постъпят на работа служителите в детските градини и местата, където се търгува храна ще се подлагат на задължителни тестове за стафилококова инфекция. Това в записано в предложение на Министерството на здравеопазването за промени в Наредба 15, засягаща работата на тези хора. Според мотивите на МЗ в структурата на взривовете, причинени от инфекции, предавани чрез храни и води водеща роля заемат хранителните токсикоинфекции, причинени от стафилококи. Основен източник на стафилококови инфекции са безсимптомни носители сред персонала, най-често в детски заведения и обекти, произвеждащи и търгуващи с храни. Липсата на предварително лабораторно изследване за стафилококово носителство при постъпване на работа възпрепятства провеждането на ефективен надзор и контрол върху заболяването и предотвратяването на епидемични ситуации, основно в организирани детски колективи или места за хранене.

Друга промяна в наредбата са разписаните изисквания за задължително вписване на резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили, с дата, лабораторен номер и печат на съответната лаборатория, дата на поставяне и отчитане на проведена проба Манту и печат на медицинския специалист, извършил изследването. Тази мярка е продиктувана от зачестили случаи на разпространение на фалшиви здравни книжки.

В проекта на наредбата е прецизирана валидността на периодичните медицински прегледи и изследвания. Намален е и обемът на периодичните медицински изследвания, като те ще извършват само при възникнала епидемична обстановка по преценка на РЗИ. Въведено е изискването за задължителна консултация с инфекционист и провеждане на микробиологични изследвания при съмнение за заразно заболяване, с което отново се цели намаляването на случаите на инфекциозни болести, предавани от персонал и предпазване здравето на възприемчиви групи от населението.

Прикачени файлове

proekt_naredba_zdrknijki-bo.pdf
motivi_proect_naredba_15_zdr_knijki.pdf

Коментари