Публикация

Търговски представители за София и Северозападна България

Търговски представители за София и Северозападна България

Изисква се предишен опит във фармацията или търговията


Днес, 20 години след създаването си, Неофарм продължава да изпълнява успешно своята мисия. А тя е:

„Да създаваме превъзходни продукти, които предлагат терапевтични ползи, съществено подобряващи живота на нашите потребители при медицински състояния, за които липсват или съществуват незадоволителни решения“.

Неофарм е една от най-бързо развиващите се компании на българския фармацевтичен пазар. Във връзка с разрастването ни, търсим кандидати за новите позиции “Търговски представители” за райони София и Северозападна България.

Основните Ви задължения ще бъдат свързани с:
•    Промотиране на продуктите на компанията пред фармацевти и собственици на аптеки;
•    Управление и развитие на продажбите и дистрибуцията в поверения район;
•    Изпълняване на зададения рутинг и даване на предложения за оптимизирането му;
•    Установяване на ползотворни взаимоотношения с клиентите и представителите на дистрибуторите;
•    Познаване нуждите на клиентите, с цел по-пълното им задоволяване, което да доведе до повишение на продажбите;
•    Познаване на конкурентите и регулярно проследяване на активностите им;
•    Предлагане на адекватни активности за осигуряване на най-добрата грижа за пациентите и удобни решения за клиентите/аптеките;
•    Регулярно предоставяне на необходимите отчети и справки.

Изисквания за позицията:
•    Завършено висше образование – специалности "Икономика", "Бизнес администрация", "Маркетинг", "Фармация" и други;
•    Предишен опит във фармацията или търговията;
•    Работа с компютър – MS Office, приложения за отчитане на дейността (CRM, ERP);
•    Английски език – счита се за предимство;
•    Шофьорска книжка категория В.

За да бъдете част от нашия екип, е необходимо да притежавате следните личностни характеристики:
•    Да проявявате инициативност и творчески подход;
•    Да проявявате висока лична дисциплина и отговорност;
•    Да проявявате нужните коректност, етичност и уважение в отношенията с клиенти и колеги.

Ние Ви предлагаме:
•    Коректно отношение;
•    Възможност за професионално развитие и придобиване на нови знания и умения;
•    Работа в екип с млади и енергични хора;
•    Мотивиращо трудово възнаграждение, с възможност за допълнителен бонус, зависещ от личните Ви резултати;
•    Служебен автомобил, таблет IPad и смартфон IPhone.

Не пропускайте шанса си да станете част от успеха ни! Кандидатствайте, като изпратите актуална автобиография и снимка.

Ценим всяка кандидатура, но предвид огромния им брой, ще се свържем само с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща. 

Предварително благодарим на всеки, проявил интерес към позицията.
Уведомяваме Ви, че данните, които предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

" }-->

Коментари