Търговски представители за София и Северозападна България
Търговски представители за София и Северозападна България
Търговски представители за София и Северозападна България
Трудова Борса
Трудова Борса
Страница
Търговски представители за София и Северозападна България

Търговски представители за София и Северозападна България

Изисква се предишен опит във фармацията или търговията

Днес, 20 години след създаването си, Неофарм продължава да изпълнява успешно своята мисия. А тя е:

„Да създаваме превъзходни продукти, които предлагат терапевтични ползи, съществено подобряващи живота на нашите потребители при медицински състояния, за които липсват или съществуват незадоволителни решения“.

Неофарм е една от най-бързо развиващите се компании на българския фармацевтичен пазар. Във връзка с разрастването ни, търсим кандидати за новите позиции “Търговски представители” за райони София и Северозападна България.

Основните Ви задължения ще бъдат свързани с:
•    Промотиране на продуктите на компанията пред фармацевти и собственици на аптеки;
•    Управление и развитие на продажбите и дистрибуцията в поверения район;
•    Изпълняване на зададения рутинг и даване на предложения за оптимизирането му;
•    Установяване на ползотворни взаимоотношения с клиентите и представителите на дистрибуторите;
•    Познаване нуждите на клиентите, с цел по-пълното им задоволяване, което да доведе до повишение на продажбите;
•    Познаване на конкурентите и регулярно проследяване на активностите им;
•    Предлагане на адекватни активности за осигуряване на най-добрата грижа за пациентите и удобни решения за клиентите/аптеките;
•    Регулярно предоставяне на необходимите отчети и справки.

Изисквания за позицията:
•    Завършено висше образование – специалности "Икономика", "Бизнес администрация", "Маркетинг", "Фармация" и други;
•    Предишен опит във фармацията или търговията;
•    Работа с компютър – MS Office, приложения за отчитане на дейността (CRM, ERP);
•    Английски език – счита се за предимство;
•    Шофьорска книжка категория В.

За да бъдете част от нашия екип, е необходимо да притежавате следните личностни характеристики:
•    Да проявявате инициативност и творчески подход;
•    Да проявявате висока лична дисциплина и отговорност;
•    Да проявявате нужните коректност, етичност и уважение в отношенията с клиенти и колеги.

Ние Ви предлагаме:
•    Коректно отношение;
•    Възможност за професионално развитие и придобиване на нови знания и умения;
•    Работа в екип с млади и енергични хора;
•    Мотивиращо трудово възнаграждение, с възможност за допълнителен бонус, зависещ от личните Ви резултати;
•    Служебен автомобил, таблет IPad и смартфон IPhone.

Не пропускайте шанса си да станете част от успеха ни! Кандидатствайте, като изпратите актуална автобиография и снимка.

Ценим всяка кандидатура, но предвид огромния им брой, ще се свържем само с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща. 

Предварително благодарим на всеки, проявил интерес към позицията.
Уведомяваме Ви, че данните, които предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Реклама

Мнения