Публикация

Маркетингов форум за фармацевти


Втората маркетингова конференция за фармацевти под наслов „Силата на споделените идеи!” ще има лекционна и изложбена част.
Форумът ще се проведе на 27 март в хотел „Самоков” в Боровец и ще се състои от две части: лекционна и изложбена.

Първата ще е с акцент към потребителите - клиенти в аптеката. Гл. ас. Асена Стоименова, доктор по фармация, ще изнесе лекция  „Създаване и управление на екип от фармацевти”, а Явор Янкулов – доктор по икономика, ще говори по темата „Налагане на нов продукт” и „Потребителско поведение”. 

В изложбената част с щандове и презентации на продукти ще участват 25 водещи фармацевтични компании.
Поканени са над 500 магистър-фармацевти, собственици на аптеки от цялата страна. 

Втората маркетингова конференция за фармацевти е единственото по рода си мероприятие, което успява да събере магистър-фармацевти от цялата страна с идеята да повиши тяхната професионална квалификация и да съдейства за поставяне началото на „Добри фармацевтични грижи и практики”.

Коментари