Публикация

10 млн. лв. за оборудване на лаборатории, които да следят качеството на питейните води

10 млн. лв. за оборудване на лаборатории, които да следят качеството на питейните води

Новата апаратура ще подпомогне работата на регионалните здравни инспекции в по-големите градове на страната


Министерството на здравеопазването получи 10 милиона лева от Министерството на околната среда и водите за оборудването на 10 лаборатории за наблюдение на качеството на питейните води. 

Договорът за безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ беше подписан днес между вицепремиера и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев и министъра на околната среда и водите Ирина Костова, съобщава здравното министерство.

Като човек от здравната сфера, мога да кажа, че хората сме това, което дишаме, пием и ядем. Чистотата на водата, контролът върху нея и спазването на стандартите са гаранция, че децата ни ще живеят в чиста среда. Това е предпоставка за доброто им физическо развитие“, каза министър Семерджиев.

Той благодари за добре свършената работа и даде висока оценка за ползите от проекта.

За мен е удоволствие да положа подписа си под този проект, който е инвестиция в здравето на хората и е в синхрон с европейското и националното законодателство“, заяви министър Ирина Костова. Тя изрази надежда, че оборудването на лабораториите за мониторинг на водите ще бъде реализирано в срок.

Новата апаратура ще подпомогне работата на регионалните здравни инспекции в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Враца, както и на Националния център по радиобиология и радиационна защита. 
С изпълнението на проекта ще се подобрят възможностите на лабораториите от системата на Държавния здравен контрол.

Ще бъде разширен обхватът и ще се повиши техническият капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните по европейското и националното законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и безопасността на питейната вода.

Коментари