Публикация

Лекарите протестират предупредително на 7 април


Лекари от цялата страна ще проведат предупредителни протести на 7 април. Решението беше взето на проведения в София 49-и извънреден събор на Българския лекарски съюз.

Стачката ще премине под наслов „Ден на здраве - ден на протест”, като медиците по места ще решат точно под каква форма ще изразят недоволството си.

Делегатите поискаха да се премахне административното определяне на размера на заплатите в лечебните заведения - търговски дружества.

Денационализиране на НЗОК с прозрачно управление на трипартитен принцип (организации на работодатели, профсъюзни организации и пациенти), отделяне на бюджета на касата от консолидирания държавен бюджет и гарантиране на неговата цялост и неприкосновеност, са също част от исканията, подкрепени от форума.

Лекарите са за премахване на делегираните бюджети на болниците и лимитите в извънболничната и болничната помощ с въвеждане на ясни и точни правила за регулация на медицинските дейности, отговарящи на медицинската целесъобразност.

Настоява се и за ясни и конкретни, съгласувани с Българския лекарски съюз и обществото, стъпки и правила за реформата в здравеопазването, конкретен план за финансиране и ускорена специализация на лекарите, както и допълнително отпускане на места за специализация.

Исканията са още за своевременно и в пълен обем разплащане от здравната каса с изпълнителите на медицинска помощ, както и за безусловно спазване на Националния рамков договор.

БЛС настоява за незабавно възстановяване на  средствата на НЗОК за ноември, заедно с резерва в бюджета й за 2009 година.

Коментари