Публикация

БАН ще си сътрудничи с МУ-Плевен


Българската академия на науките и плевенският Медицински университет ще подпишат рамково споразумение.

Двете институции ще си сътрудничат в националната образователна и научна политика в областта на медико-биологичните и медицинските науки. Те ще обединят научно-изследователския и преподавателския си потенциал.

Споразумението предвижда още БАН и МУ-Плевен да използват своята материална база и специалисти за съвместни проекти.

" }-->

Коментари