Публикация

Започва приемът на документи за рехабилитация, финансирана от НОИ

Започва приемът на документи за рехабилитация, финансирана от НОИ

Около 47 500 души ще могат да ползват парични помощи за профилактика и възстановяване


От днес, 3 април, започва приемът на документи на хората, които искат да се възползват от програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт.

За нейното реализиране през 2017 г. са заделени  20 103 061 лв. Предвижда се около 47 500 българи да ползват парични помощи за възстановяване.

Програмата е с продължителност 10 дни, като осигурителният институт плаща цената на нощувките и по 7 лв. на ден за храна.

Всеки здравноосигурен има право да ползва и до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно, съобщават от НОИ.

Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. 

Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право да ползват програмата имат и хората, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубриката „Обезщетения” - “Профилактика и рехабилитация”.

" }-->

Коментари