Публикация

Курс по локорегионални техники за анестезия


Дружеството на анестезиолозите в България организира курс с чуждестранно участие на тема „Локорегионални техники за анестезия”.

Обучението ще се проведе от 31 март до 1 април в Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на Военномедицинската академия. В него ще се включат млади специалисти и специализанти от цялата страна.
Основни лектори са водещи експерти от Белгия и Франция.

Курсът включва практическа част, в която ще се демонстрират нови техники на периферни нервни блокове (обезболяване на определени и избрани участъци от човешкото тяло) върху предварително избрани и подготвени пациенти.

Освен стандартната техника с невростимулатор, курсистите ще имат възможност да упражнят нервни блокове и под ехографски контрол.

В теоретичната част на курса ще бъде представен и панел от лекции, подготвен от чуждестранните лектори, съобщава още ВМА.

Локорегионалните техники за анестезия са по-щадящи и по-евтини методи за локално обезболяване без риск от усложнения. Освен че имат по-малко странични действия, те могат да осигурят на пациента и следоперативно обезболяване до няколко дни.

У нас засега се прилагат само в най-големите медицински центрове и все още няма изградена единна школа и база за обучение на специалисти от цялата страна.

" }-->

Коментари