Публикация

С.Мутафчийска е директор на Фонда за трансплантации


Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев назначи за директор на Фонда за трансплантации София Мутафчийска.

Досега тя заемаше поста главен секретар на Изпълнителната агенция по трансплантации.

Фондът подпомага организационно и финансово извършването на присаждане на органи в чужбина, когато те не могат да се осъществят у нас.
Той разполага с 5 млн. лв. от държавния бюджет, като може да се финансира от дарения и помощи.

Към момента във фонда са подадени 23 молби. Към него ще се пренасочат и заявления от Комисията за лечение в чужбина и Фонда за лечение на деца, съобщава още МЗ.

За да получи помощ, всеки кандидат трябва да подаде молба с актуална епикриза, изследвания, заверено копие на личната карта и други. В срок от един месец от постъпване на документите директорът на фонда се произнася с решение за одобрение или отказ.

Когато се констатират непълноти в документите или се наложат допълнителни изследвания, той уведомява писмено заявителя и дава срок за отстраняването им.

Кандидатстващите за помощ могат да подадат документи на адрес:
София, ул. „Братя Миладинови” 112. Телефонът за връзка е 02/81 35 010.

Коментари