Публикация

Ръководител на микробиологична лаборатория

Ръководител на микробиологична лаборатория

Изисква се най-малко три години трудов стаж във фармацевтично производство на позиция микробиолог


Фортекс Нутрасютикалс ООД е динамично развиваща се българска компания с над десетгодишна традиция на българския пазар на хранителните добавки и лекарствени продукти.

Предлагаме свободна позиция за длъжността ръководител на микробиологична лаборатория.

Изисквания към кандидата:
- Висше образование - фармацевт, биолог или биотехнолог;
- Най-малко три години трудов стаж във фармацевтично производство на позиция микробиолог.

Отговорности:
- Да организира и ръководи дейността на лаборатория „Микробиологичен контрол”.
- Да отговаря за микробиологичното изпитване на изходни и опаковъчни материали и крайни продукти.
- Да отговаря за вземането на проби и микробиологично изпитване на захранваща и пречистена вода, персонал и производствени повърхности.
- Да отговаря за валидиране на микробиологичните методи.
- Да осигури калибриране и поддържане на лабораторното оборудване в съответствие с утвърдени стандартни оперативни процедури.
- Да отговаря за изготвянето, въвеждане в действие и контролиране на изпълнението на стандартните оперативни процедури, необходими за дейността на лабораторията.
- Да осигурява правилното извършване на изпитванията в лабораторията и да удостовери чрез издаване на аналитичен сертификат в съответствие на изпитваните продукти и проби с изискванията на спецификациите. 
- Да осигурява и контролира правилното водене на лабораторната документация.
- Да контролира спазването на изискванията за ред и правила при работа в лабораторията.
- Да бъде отговорен за начално и последващо обучение на персонала в лабораторията /по основи на Добра производствена практика и специфично за лабораторията/.
- Да бъде отговорен за съответствието на ежедневната работа на персонала от лабораторията с текущите процедури на „Фортекс Нутрасютикалс” ООД.
- Да спазва изискванията за Добра производствена практика.
- Да осигурява лабораторията с необходимите консумативи и материали.

Ние предлагаме:
- Постоянен трудов договор.
- Мотивиращо заплащане, съобразено с изискванията на позицията и отрасловия стандарт.

Месторабота: гр. София, кв. Суходол 

Очакваме само сериозни и добре обмислени кандидатури. 
Одобрените кандидатури ще бъдат уведомявани за час и дата за интервю.
Ние ценим своите лоялни и способни служители - станете част от екипа ни.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари