Публикация

МЗ променя Наредбата за медицинската експертиза

МЗ променя Наредбата за медицинската експертиза

Създават се условия за прилагане на единни и обосновани критерии, както и ред, по който да се осъществява тя


МЗ променя Наредбата за медицинската експертизаВицепремиерът и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев одобри промени в Наредбата за медицинската експертиза. 

Наредбата оказва пряко въздействие върху редица права на пациентите в трудовата и социалната сфера, определяйки наличието на временна или трайна неработоспособност, вида и степента на увреждане, както и тяхната количествена характеристика, съобщава Министерството на здравеопазването.

Медицинската експертиза има значение за широк кръг лица и институции – освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите, определящи работоспособността - НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК.

Текстове от досегашната Наредба за медицинската експертиза бяха атакувани във Върховния административен съд (ВАС) от пациентска организация и съдът е установил нарушение на административните правила при изработването й. Решението на съда е било обжалвано, което е създало риск от последваща отмяна на цялата Наредба от 5-членен състав на ВАС. 

За да предотврати неблагоприятните последици за населението и експертната общност, служебното ръководство на МЗ отстрани пороците в действащия документ, изтъкват от ведомството.

Предлаганите промени създават условия за прилагане на единни и обосновани критерии в медицинската експертиза и ред, по който да се осъществява тя. С правната регулация се осигурява утвърждаването на принципи, правила, организация и уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза, на територията на цялата страна. 

Регулацията дава стабилност и възможност за планиране на всички произтичащи от медицинската експертиза последствия, включително социалните придобивки и финансови обезщетения.

Наредбата за медицинската експертиза запазва правата на хората с увреждания. Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги.

Предложените промени са публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане и експертна оценка.

Коментари