Публикация

Честит 7-ми април на всички медицински специалисти!

Честит 7-ми април на всички медицински специалисти!

Едва ли някой би оспорил, че сме се посветили на професия, която е много по-различна от всички останали, защото е посветена на опазването на най-висшата човешка ценност – живота 

Уважаеми колеги от Централното управление на НЗОК и от РЗОК,

Уважаеми договорни партньори на НЗОК,

Уважаеми здравни специалисти в България,

Най-сърдечно Ви поздравявам с днешния ни професионален празник - 7-ми април - Световния ден на здравето и професионален празник на медицинските специалисти.

Едва ли някой би оспорил, че сме се посветили на професия, която е много по-различна от всички останали, защото е посветена на опазването на най-висшата човешка ценност – живота. От нас се изисква не просто професионализъм и постоянно усъвършенстване, но и голямо интелектуално усилие, готовност за бързи решения и навременни действия тогава, когато и секундите са решаващи. Изисква се и огромно съчувствие към човешката болка, както и готовност да я приемеш като своя.

Нека и занапред, с общи решения и добра воля, като коректни партньори – каквито винаги са били Националната здравноосигурителна каса и нейните договорни партньори, вървим по трудния път, който сме избрали. Ние нямаме избор – длъжни сме да постигнем резултатите, които обществото очаква от нас – качествени здравни грижи за българските граждани и доближаване до високите стандарти на европейското здравеопазване. 

Пожелавам Ви вяра и оптимизъм, лично щастие и професионална удовлетвореност.

Честит празник!


д-р Глинка Комитов
управител на НЗОК

Коментари